La iniciativa

Contes en Revolta és un projecte que té com a objectiu la promoció i divulgació d’iniciatives dedicades a educar i sensibilitzar a través dels contes en la cultura de la pau i la no-violència, orientada a la prevenció d’estereotips i rumors, els discursos d’odi i les actituds violentes i intolerants pel foment de l’equitat, la justícia social així com els valors i pràctiques de l’economia social i solidària i la creació d’imaginaris més igualitaris des d’una perspectiva interseccional. Al mateix temps busca donar suport a persones educadores i famílies en l’educació per la igualtat, generar recursos, productes i serveis de qualitat al voltant dels contes coeducatius i posar-los a l’abast de la ciutadania.

A través d’aquest blog es fomenta la promoció dels contes coeducatius, dels col·lectius, companyies de teatre i altres iniciatives que duguin a terme activitats vinculades als contes coeducatius així com entitats programadores interessades en la seva promoció i divulgació. El projecte pretén potenciar el sector literari i cultural impulsant l’enxarxament entre persones, col·lectius i companyies de teatre que creen activitats entorn dels contes coeducatius i editorials i llibreries, espais comunitaris i equipaments de proximitat per a l’intercanvi de coneixements, perspectives i enfocaments, la mancomunació de recursos i la promoció i programació conjunta de noves publicacions, activitats i iniciatives vinculades als contes coeducatius.

Contes en Revolta és una iniciativa impulsada des de Trama SCCL, una cooperativa sense ànim de lucre i d’iniciativa social dedicada a la dinamització cultural i la sensibilització social des d’una perspectiva transversal, crítica, feminista, interseccional i transformadora, arrelada al barri de Sants de Barcelona.