Avís legal

1. Dades identificatives

L’empresa titular de www.contesenrevolta.cat és Trama SCCL, amb domicili fiscal a C/Olzinelles 63 08014 (Barcelona), amb CIF F67128140. Correu electrònic: trama@trama.coop 

 

2. Condicions d’ús

La utilització d’aquest lloc Web està subjecte a les presents condicions d’ús. L’accés a aquest lloc web i l’ús dels materials continguts en ella li atribueixen a vosté la condició d’Usuari i implica que ha llegit i accepta, sense cap reserva, aquestes condicions. www.contesenrevolta.cat, ha estat dissenyada per donar a conèixer i permetre l’accés general de tots els usuaris d’Internet a la informació, activitats i serveis propis o de tercers, oferts pel representat. El seu contingut pot ser modificat, desenvolupat o actualitzat sense notificació prèvia.

 

3. Propietat intel·lectual del web

Tots els drets de propietat intel·lectual del contingut d’aquesta pàgina web i el seu disseny gràfic són titularitat exclusiva de Trama SCCL corresponent-nos l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos.

Per tant queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, sense l’autorització expressa de Trama SCCL. Igualment, tots els noms comercials, marques o signes diferents de qualsevol classe continguts en aquest web site estan protegits per llei.

 

4.Responsabilitat

Els enllaços o links que conté aquest lloc web poden conduir a l’Usuari a altres llocs i pàgines web gestionats per tercers, sobre les quals La Societat no exerceix cap tipus de control, el representat no respon ni dels continguts, ni de l’estat d’aquests llocs i pàgines Web, i l’accés a les mateixes a través d’aquest lloc web tampoc implica que el representat recomani o aprovi els seus continguts.

La Societat no es responsabilitza dels errors o omissions que poguessin tenir els continguts d’aquest lloc web o altres continguts als que es pugui accedir a través de la mateixa. La Societat no es fa responsable dels danys derivats de la utilització d’aquest lloc Web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base d’informació que s’hi facilita.

La Societat no garanteix l’absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions al sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l’Usuari d’aquest lloc web. En conseqüència, la Societat no respon pels danys i perjudicis que els elements poguessin ocasionar a l’Usuari o a tercers.

5. Legislació i jurisdicció aplicable

Aquestes condicions queden subjectes a l’Ordenament jurídic espanyol. Per a la resolució de qualsevol conflicte que pogués derivar de l’accés de la pàgina Web, l’Usuari i La Societat acorden sotmetre’s expressament als jutjats i tribunals de Barcelona, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que el correspongués.

Els usuaris de la nostra web són conscients de tot l’exposat i ho accepten voluntàriament.